Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o.

Ured/centar za razvoj karijera

Primarni cilj Ureda / Centra karijere Fakulteta prometnih znanosti je omogućiti studentima da upoznaju svijet rada te primjene znanje u praksi, razvijajući tako nove vještine i radna iskustva još za vrijeme studija.
Cilj Fakulteta je da studenti nakon završenog studija osim teoretskog znanja steknu kompetencije koje će ih učiniti konkurentnijim na tržištu rada.
Uloga Ureda / Centra za razvoj karijera:

  • uspostaviti kontakt između studenata i poslodavaca koji će im pomoći u stjecanju iskustva
  • biti partner u realizaciji najboljih poslovnih ideja (studentsko poduzetništvo)
  • edukativnim radionicama približiti studentima poslovni svijet i razviti senzibilitet za pitanja iz poslovne prakse omogućiti studentima uvid u suvremene alate za razvoj karijere
  • organizacija Dana karijera Fakulteta prometnih znanosti (ožujak 2019., ožujak 2020.)
Gdje se nalazi Ured / Centar za razvoj karijera?

Vukelićeva 4, prvi kat lijevo – dekanat, treća soba desno.

Kontakt Ureda / Centra:

Marija Vodopivec Oslić, dipl. oec., voditeljica Ureda / Centra za razvoj karijera, e-adresa: mvodopivec@fpz.unizg.hr

Naziv dokumenta Datum objave
Odbor za praćenje karijera bivših studenata Fakulteta:
Predsjednik
Članovi