Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o.

Izjava o pristupačnosti

Fakultet prometnih znanosti nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL EU, L 327, 2. 12. 2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Fakulteta koje se nalazi na adresi https://www.fpz.unizg.hr/.

STUPANJ USKLAĐENOSTI
Mrežno sjedište https://www.fpz.unizg.hr/. djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz razloga:

 • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
 • Slike na naslovnoj stranici izmjenjuju se u intervalima te se prikazuju nasumičnim redoslijedom

Fakultet prometnih znanosti radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 

PRIPREMA IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI
Ova je izjava sastavljena 10. rujna 2020. godine. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Fakulteta prometnih znanosti.

Fakultet prometnih znanosti će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Fakultet prometnih znanosti.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Fakulteta prometnih znanosti korisnici mogu uputiti službenici za informiranje:

 • pisanim putem, ispunjavanjem obrasca Zahtjev za pristup informacijama, na adresu:
  Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti
  Vukelićeva 4
  10 000 Zagreb
 • putem elektroničke pošte na adresu: informacije@fpz.unizg.hr
 • telefaksom na broj: 01/2314-415
 • osobnom predajom zahtjeva (kroz urudžbeni zapisnik) u dekanatu svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.