Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o.

O nama

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet prometnih znanosti
Vukelićeva 4, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
Informacije
IBAN

HR6823600001101425998

OIB / VAT

25410051374 / HR25410051374

MBS

080253063

MB

03260771

PIC

989482063


O Fakultetu

Stalno zaposlenih
232
Nastavnog osoblja
125
Doktora znanosti
80
Predavaonica
22
Amfiteatra
2
Računalnih učionica
9
Laboratorija
19
Kvadratnih metara
8.230 m2

Tradicija Fakulteta veže se uz 1962. godinu kad je utemeljen studij PTT prometa. Godine 1965., osnivanje specijalizirane institucije - Instituta prometnih znanosti iniciralo je i financijski pomoglo trinaest tvrtki i asocijacija Republike Hrvatske.

Prometni studij za izobrazbu stručnjaka visoke stručne spreme organizirao je Građevinski fakultet 1968. godine, s tim da je nastava bila interfakultetska uz sudjelovanje nastavnika Arhitektonskog, Ekonomskog, Elektrotehničkog, Građevinskog, Strojarsko-brodograđevnog i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Potreba za kadrovima više i visoke spreme u cestovnom prometu uvjetovala je organiziranje izobrazbe kadrova u toj prometnoj grani. Nakon dvogodišnjih priprema, 1970. godine utemeljena je Viša škola za cestovni promet sa sjedištem u Kraljevićevoj ulici 24.

Studij zračnog prometa organiziran je 1972. godine kada je osnovana Viša zrakoplovna škola u Zagrebu s aeroprometnim i aeronautičkim smjerom, a kasnije i aerotehničkim smjerom.

Godine 1981. utemeljen je Centar prometnih znanosti s dvjema institucijama: Studij prometnih znanosti i Institut prometnih znanosti. Prvi se bavi znanstveno-nastavnim, a drugi znanstveno-istraživačkim radom u području prometa.

U čitavom razdoblju postojanja interfakultetskog studija, u određenom je obliku postojao studij željezničkog prometa, no njegov stvarni početak veže se uz datum izdavanja rješenja, 13. travnja 1982. U tom rješenju navodi se da Studij prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu ispunjava uvjete za organizaciju i izvođenje nastave.

Dana 10. listopada 1984. godine Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu registriran je kao samostalna znanstveno-nastavna i znanstveno-istraživačka organizacija čija je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Na taj dan, prema Statutu Fakulteta, obilježava se Dan Fakulteta prometnih znanosti.

Golem je rad bio uložen kako bi studij prometa zauzeo odgovarajuće mjesto u sustavu visokoškolskog obrazovanja na zagrebačkom Sveučilištu.

Fakultet prometnih znanosti smješten je na tri mjesta u gradu: Vukelićeva 4, Kušlanova 2 i Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska 83A, a posjeduje i prostorije u Zrakoplovnoj luci Lučko.

Na Fakultetu djeluje 232 djelatnika, od toga 125 je nastavno osoblje, a u administraciji i ostalim službama 100 djelatnika.

Europski međunarodni projekti (Interreg, Horizon2020, Erasmus+, NATO i dr.)
13
MZO projekti (IRI, Internacionalizacija obrazovanja,
centri izvrsnosti)
3
Stručni projekti
32
Ažurirano: 16. travnja 2020.

Misija

Misija je Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu pružiti kvalitetno preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje te omogućiti znanstveno-istraživački i stručni rad za uspješno sudjelovanje u djelotvornom i učinkovitom razvoju prometa, logistike i aeronautike. Fakultet provodi znanstvena, razvojna i stručna istraživanja u skladu sa strateškim interesom Republike Hrvatske. Sve se zadaće Fakulteta ostvaruju radi održivoga razvoja prometa, gospodarstva i društvene zajednice. Fakultet sustavno razvija nacionalno i međunarodno prepoznatljivu izvrsnost u obrazovanju i istraživanju u području tehničkih znanosti, u polju tehnologija prometa i transport.

Vizija

Vizija je Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu biti prepoznatljivom visokoobrazovnom sveučilišnom ustanovom u području tehničkih znanosti, u polju tehnologija prometa i transport koja je integrirana u Europski prostor visokoga obrazovanja i u Europski istraživački prostor kao potpora razvoju gospodarstva i društvene zajednice. Fakultet viziju ostvaruje stalnim unaprjeđenjem nastavnih planova i programa, znanstveno-istraživačkim i stručnim radom te razvojem ljudskih potencijala.

Važniji dokumenti Fakulteta prometnih znanosti
Naziv dokumenta Datum objave

Lokacije


E-mail
dekan@fpz.unizg.hr
Telefon
+385 1 238 0354
Telefax
+385 1 231 4415
Radno vrijeme
Ponedjeljak - petak: 07 - 15 sati

Prijediplomski studij / Diplomski studij

E-mail
referada@fpz.unizg.hr
Telefon
+385 1 238 0202
Telefax
+385 1 238 0252
Radno vrijeme
Ponedjeljak - PETAK: 07:00 - 15:00
Radno vrijeme sa strankama
Ponedjeljak - PETAK: 09:00 - 13:00
Napomena:
Na telefonske upite (u vrijeme upisa) studentska služba odgovara u terminima:
  • 07:30 - 09:30
  • 13:30 - 15:30
Hvala na razumijevanju!

Poslijediplomski

E-mail
pds@fpz.unizg.hr
Telefon
+385 1 230 5801
Telefax
+385 1 238 0242
Radno vrijeme
Ponedjeljak - petak: 07 - 15 sati
Radno vrijeme sa strankama
Ponedjeljak - petak: 13 - 15 sati

Lokacija
ZUK Borongaj, Borongajska 83A, objekt 71
E-mail
knjiznica@fpz.unizg.hr
Telefon
+385 1 245 7928
Telefax
+385 1 245 7963
Web stranica
Portal knjižnice
Radno vrijeme
Ponedjeljak - petak: 08 - 20 sati
Radno vrijeme sa strankama
Ponedjeljak - petak: 09 - 19 sati
Usluga fotokopiranja
0,25 HRK po stranici A4