O nama

Stalno zaposlenih
194
Nastavnog osoblja
116
Doktora znanosti
78
Predavaonica
22
Amfiteatra
2
Računalnih učionica
9
Laboratorija
17
Kvadratnih metara
8.230 m2

Tradicija Fakulteta veže se uz 1962. godinu kad je utemeljen studij PTT prometa. Godine 1965., osnivanje specijalizirane institucije - Instituta prometnih znanosti iniciralo je i financijski pomoglo trinaest tvrtki i asocijacija Republike Hrvatske.

Prometni studij za izobrazbu stručnjaka visoke stručne spreme organizirao je Građevinski fakultet 1968. godine, s tim da je nastava bila interfakultetska uz sudjelovanje nastavnika Arhitektonskog, Ekonomskog, Elektrotehničkog, Građevinskog, Strojarsko-brodograđevnog i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Potreba za kadrovima više i visoke spreme u cestovnom prometu uvjetovala je organiziranje izobrazbe kadrova u toj prometnoj grani. Nakon dvogodišnjih priprema, 1970. godine utemeljena je Viša škola za cestovni promet sa sjedištem u Kraljevićevoj ulici 24.

Studij zračnog prometa organiziran je 1972. godine kada je osnovana Viša zrakoplovna škola u Zagrebu s aeroprometnim i aeronautičkim smjerom, a kasnije i aerotehničkim smjerom.

Godine 1981. utemeljen je Centar prometnih znanosti s dvjema institucijama: Studij prometnih znanosti i Institut prometnih znanosti. Prvi se bavi znanstveno-nastavnim, a drugi znanstveno-istraživačkim radom u području prometa.

U čitavom razdoblju postojanja interfakultetskog studija, u određenom je obliku postojao studij željezničkog prometa, no njegov stvarni početak veže se uz datum izdavanja rješenja, 13. travnja 1982. U tom rješenju navodi se da Studij prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu ispunjava uvjete za organizaciju i izvođenje nastave.

Dana 10. listopada 1984. godine Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu registriran je kao samostalna znanstveno-nastavna i znanstveno-istraživačka organizacija čija je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Na taj dan, prema Statutu Fakulteta, obilježava se Dan Fakulteta prometnih znanosti.

Golem je rad bio uložen kako bi studij prometa zauzeo odgovarajuće mjesto u sustavu visokoškolskog obrazovanja na zagrebačkom Sveučilištu.

Fakultet prometnih znanosti smješten je na tri mjesta u gradu: Vukelićeva 4, Kušlanova 2 i Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska 83A, a posjeduje i prostorije u Zrakoplovnoj luci Lučko.

Na Fakultetu djeluje 194 djelatnika, od toga 116 je nastavno osoblje, a u administraciji i ostalim službama 78 djelatnika.

Europski međunarodni projekti (Interreg, Horizon2020, Erasmus+, NATO i dr.)
8
MZO projekti (IRI, Internacionalizacija obrazovanja,
centri izvrsnosti)
7
Stručni projekti
64
Važniji dokumenti Fakulteta prometnih znanosti