Pravo na pristup informacijama

Fakultet prometnih znanosti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) obveznik je primjene istog.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Fakultetu putem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Vukelićeva 4, 10000 Zagreb
  • elektroničkom poštom na adresu: informacije@fpz.hr
  • na broj fax-a: 01/2314-415
Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naziv dokumenta Datum objave

Nepotpuni zahtjevi neće se uputiti u postupak.

Izvješća
Naziv dokumenta Datum objave