Diplomski rad

Upute o postupku dobivanja diplomskog zadatka i izradbe diplomskog rada

Za akademsku godinu 2018./2019. Odbor za završne i diplomske radove održat će sjednice prema rasporedu:

  • 23. travnja 2019.

Prijava tema diplomskog rada za sjednicu Odbora u travnju 2018.

Studenti koji u ak. god. 2018./2019. prvi puta upisuju diplomski rad ili ponovno upisuju diplomski rad, teme će moći prijavljivati od 11. ožujka do 5. travnja 2019. putem ISVU Studomata.

Prijedlozi tematskih područja za diplomske radove studentima su vidljivi na ISVU Studomatu od 18. veljače 2019. Odabir teme/mentora studenti će obavljati koristeći ISVU Studomat.

Studenti koji u ak. god. 2018./2019. ponovno upisuju diplomski rad prijedlozi tematskih područja neće biti vidljivi na ISVU Studomatu, već se trebaju javiti mentoru u predviđenom razdoblju za prijavu i zajedno s njim proći postupak prijave.

Postupak odabira, prijave, dobivanje zadatka i izradbe diplomskog rada detaljno je objašnjen i opisan u Uputama za prijavu, izradbu i obranu završnog i diplomskog rada (Upute su dostupne na mrežnim stranicama Fakulteta pod izbornikom Diplomski studij/Diplomski rad). Postupak prijave putem ISVU Studomata detaljno je opisan u Uputama objavljenim putem sustava Merlin.

Raspored rokova za obranu diplomskih radova za sve smjerove

Za period od ožujka 2019. do srpnja 2019.:

  1. 12. ožujka 2019. (za studente koji su u ak. god. 2017./2018. prijavili rad na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2018./2019. na roku prijava u studenom 2018.)
  2. 7. svibnja 2019. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2017./2018. na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2018./2019. na roku prijava u studenom 2018.)
    Studenti koji su prijavili rad na roku prijave u travnju 2018., a isti neće obraniti zaključno s ovim rokom, trebaju ponovno prijaviti temu rada na roku prijave u ožujku 2019.
  3. 16. srpnja 2019. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2018./2019. na roku prijava u zimskom (studeni 2018.) i ljetnom semestru (travanj 2019.)
  4. Rokovi u rujnu 2019. bit će naknadno objavljeni.

Studenti su dužni predati potpisanu Potvrdu o izrađenom diplomskom radu zajedno s uvezanim radovima te elektroničku inačicu rada u pdf formatu i pod nazivom studentov JMBAG.pdf pohranjenu na CD-u ili DVD-u najkasnije 8 dana prije datuma obrane rada u Studentsku službu Fakulteta.

Važno: Zbog ispunjavanja svih obaveza za završetak studija te pravilne izradbe i predaje diplomskog rada studenti su obavezni sve korake prijave, izradbe i predaje rada napraviti u skladu sa Uputama za prijavu, izradbu i obranu završnog i diplomskog rada. Preporuka Odbora za završne i diplomske radove je da se diplomski rad, izrađen u skladu s Uputama, preda mentoru na pregled najkasnije 30 radnih dana prije roka obrane (na koji kandidat planira izaći).

Prije predaje DIPLOMSKOG rada u Studentsku službu studenti su dužni vratiti svu knjižničnu građu koju duže u Knjižnici Fakulteta prometnih znanosti. Kao dokaz da su razdužili svu građu studenti u Knjižici dobivaju pečat na posljednjoj stranici indeksa.

Napomene:

  • Studenti koji u ak. god. 2017./2018. imaju odobrenu temu diplomskog rada i ne obrane istu u roku od 1 godine (u odnosu na datum odobrenja teme) morat će ponovno pokrenuti postupak prijave teme).
  • Studenti koji u akademskoj godini u kojoj imaju upisan diplomski rad i isti ne obrane, trebaju ponovno upisati diplomski rad u sljedećoj akademskoj godini (ista pravila vrijede kao i za sve nepoložene predmete).

(Pravilnik o završnim i diplomskim ispitima)

Obrasci
SVI OBRASCI ISPUNJAVAJU SE RAČUNALNO, zbog učestalog problema sa specifičnim rukopisima studenata. Ako student piše i brani diplomski rad na engleskom jeziku potrebno je da ispuni pripadajuće obrasce.