Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o.

Kategorizirani sportaši

Prema članku 80. Statuta Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (poveznica: http://static.fpz.hr/files/Statut-Fakulteta-prometnih-znanosti.pdf):

(1) Redovitim studentima koji imaju status kategoriziranog sportaša odobrava se savladavanje upisanog studija po planu i pod uvjetima predviđenim za izvanredne studente.

(2) Odluku o odobrenju iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev studenta, donosi dekan.

Akademska godina 2017./2018.

 • 0135225671, sportaš II. kategorije, vrhunski sportaš, ronjenje
 • 0135248157, sportašica IV. kategorije, vrsna sportašica, karate
 • 0135250664, sportašica V. kategorije, darovita sportašica, twirling

Akademska godina 2018./2019.

 • 0135225671, sportaš II. kategorije, vrhunski sportaš, ronjenje
 • 0036514143, sportašica II. kategorije, vrhunska sportašica, karate
 • 0135243855, sportaš II. kategorije, vrhunski sportaš, ronjenje
 • 0135250552, daroviti sportaš V. kategorije, judo
 • 0135252216, sportaš IV. kategorije, vrsni sportaš, rukomet
 • 0135251287, sportaš IV. kategorije, vrsni sportaš, badminton
 • 0135255816, sportaš IV. kategorije, vrsni sportaš, sportski ples
 • 0035215543, sportaš IV. kategorije, vrsni sportaš, stolni tenis

Akademska godina 2019./2020.

 • 0036514143, sportašica I. kategorije, vrhunska sportašica, karate
 • 0135242725, sportaš III. kategorije, vrhunski sportaš, hokej na ledu
 • 0135240330, sportašica IV. kategorije, vrsna sportašica, nogomet
 • 0035215543, sportaš III. kategorije, vrhunski sportaš, stolni tenis
 • 0135257691, sportaš IV. kategorije, vrsni sportaš, nogomet

Akademska godina 2020./2021.

 • 0036514143, sportašica I. kategorije, vrhunska sportašica, karate
 • 0135261927, sportašica III. kategorije, vrhunska sportašica, ronjenje
 • 0135260155, sportaš III. kategorije, vrhunski sportaš, badminton
 • 0135259404, sportaš IV. kategorije, vrsni sportaš, vaterpolo
 • 0135261222, sportaš IV. kategorije, vrsni sportaš, bočanje

Akademska godina 2021./2022.

 • 0036514143, sportašica I. kategorije, vrhunska sportašica, karate
 • 0135259404, sportaš III. kategorije, vrhunski sportaš, vaterpolo

Akademska godina 2022./2023.

 • 0135271897, sportaš III. kategorije, vrhunski sportaš, atletika
 • 0135270309, sportaš III. kategorije, vrhunski sportaš, stolni tenis
 • 0135269353, sportaš V. kategorije, daroviti sportaš, plivanje
 • 0135259404, sportaš IV. kategorije, vrsni sportaš, vaterpolo
 • 0135261927, sportaš III. kategorije, vrhunski sportaš, ronjenje
 • 0135201106, sportaš IV. kategorije, vrsni sportaš, karate
 • 0135268746, sportaš VI. kategorije, daroviti sportaš, rukomet
 • 0135271701, sportaš III. kategorije, vrhunski sportaš, kajak-kanu

Naziv dokumenta Datum objave