Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o.

Studentska stručna praksa

Zadaci koje studenti obavljaju tijekom stručne prakse trebaju biti vezani uz područje studiranja.

Studentska stručna praksa studentima omogućuje:

 • povezivanje teorijskih znanja i praktičnih iskustva
 • razumijevanje i razvijanje poslovne odgovornosti, komunikacijskih vještina i timskog rada
 • prilagodbu radnom okruženju
 • iznalaženje/preciziranje teme za završni/diplomski rad
 • orijentaciju ka budućem zaposlenju i stjecanje prvih preporuka koje mogu otvoriti put budućem zaposlenju.

Studentska stručna praksa izvodi se u koordinaciji s Uredom.

Želja je uspostaviti koncept učenja kroz rad na Fakultetu prometnih znanosti i stjecanje kompetencija studenata potrebnih na tržištu rada u suradnji s pravnim osobama involviranim u projekt PRISTUP FPZ te na taj način poslodavcima omogućiti rad na zajedničkim istraživačkim projektima uključujući studente, mentore u prihvatnim organizacijama i nastavnike na Fakultetu.

Obvezna stručna praksa

(preddiplomski studij)

Studentska stručna praksa obvezna je za studente koji studiraju na redovitim i izvanrednim preddiplomskim studijima:

 • Promet
 • Inteligentni transportni sustavi i logistika
 • Aeronautika

Provodi se sukladno Naputku o stručnoj praksi studenata na studijima Fakulteta prometnih znanosti.

Praktični rad u vremenskom trajanju od 20 radnih dana (160 radnih sati) obavlja se sukladno radnom vremenu pravne osobe (Prihvatne organizacije) gdje se praksa obavlja. Praksa se može realizirati po najviše osam (8) sati dnevno ili na neki drugi način, ovisno o dogovoru studenata i mentora iz Prihvatne organizacije.

Na početku 3. godine studija student se automatski upisuje u:

 • kolegij kroz sustav ISVU
 • e-kolegij kroz sustav za e-učenje Merlin
 • aplikaciju studentska stručna praksa.

Dodatna studentska stručna praksa

(preddiplomski i diplomski studij)

Dodatnom studentskom stručnom praksom studenti imaju priliku dodatno integrirati svoja teorijska i praktična znanja te na taj način steći veće kompetencije za tržište rada prije zaposlenja.
Za studente diplomskog studija, svih studijskih programa, stručna praksa je dodatna.
Za studente preddiplomskog studija, stručna praksa, uz obveznu, može biti i dodatna.

Radionice

(preddiplomski i diplomski studij)

Studenti prije odlaska na stručnu praksu, obveznu i/ili dodatnu, imaju mogućnost sudjelovanja na radionicama mekih i tehničkih vještina.

Radionice organizira i/ili koordinira Ured.

Informacije za Prihvatne organizacije

Svrha studentske stručne prakse je pridonijeti kvaliteti obrazovnog procesa na Fakultetu prometnih znanosti i suradnji s gospodarstvom.
Cilj je upotpuniti teorijska znanja studenata s praktičnim znanjima te stvoriti uvjete za pripremu završnog/diplomskog rada kroz iskustvo rada u struci.

Studentska stručna praksa prihvatnim organizacijama omogućuje:

 • predstavljanje svoje organizacije studentima
 • upoznavanje studenata (mogućnost testiranja novih ideja, pronalaska novih talente i planiranja zapošljavanja)
 • upoznavanje s obrazovnom procesom kroz rad sa studentima
 • suradnju s Fakultetom prometnih znanosti.

Ured za stručnu praksu i razvoj karijera

Kontakt podaci
E-mail: praksa@fpz.unizg.hr

Radno vrijeme
Konzultacije sa studentima: prema prethodnoj najavi

Prijave za radionice
Merlin – kolegij: Stručna praksa

Prijave stručne prakse

PRISTUP FPZ

Jedan od načina postizanja izvrsnosti obavljanja studentske stručne prakse je i unapređenje prakse predviđeno projektom PRISTUP FPZ.

PRISTUP FPZ - Unapređenje i provedba stručne prakse na Fakultetu prometnih znanosti (2020.-2023.)

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

O projektu

HUP/EBRD Inicijativa privatnog sektora za mlade

OPĆENITO

Fakultet prometnih znanosti (FPZ) od 9. veljače 2018. je partnerska ustanova u sklopu projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade, koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD). Organizacijski partneri ove Inicijative su Fakultet elektrotehnike i računarstva u Osijeku, Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola RH i konzultantska tvrtka People 1st iz Velike Britanije.

Radi se o inicijativi koja za cilj ima razvijati vještine mladih ljudi i kvalitetno ih pripremiti za tržište rada:

 • omogućiti studentima kvalitetnu stručnu praksu u uspješnim trgovačkim društvima, u skladu s priznatim međunarodnim standardima, kao i mogućnost mentorstva za vrijeme prakse,
 • poticati suradnju poslodavaca i obrazovnih institucija kako bi se unaprijedile vještine i znanja studenata tijekom obrazovanja te
 • omogućiti poslodavcima pristup još većoj bazi talenata i potencijalnih zaposlenika.

HUP je kreirao mrežni portal (poveznica: http://inicijativazamlade.hup.hr/) preko kojeg se direktno povezuju poslodavci i studenti te se sve aktivnosti odvijaju u elektroničkom obliku, kompletan proces od objave oglasa za stručnu praksu od strane poslodavca do podnošenja izvješća od strane poslodavca i studenta po završetku prakse.

PRIRUČNICI

Kao pomoć studentima, pri stupanju na tržište rada i planiranju stručne prakse, u okviru Inicijative izrađeni su priručnici za studente, poslodavce i obrazovne institucije. Priručnici se mogu preuzeti na mrežnom portalu (pod Dokumenti).

MENTORSTVO KAO POTPORA U ZAPOšLJAVANJU MLADIH ŽENA

Kao poseban program unutar Inicijative, HUP će spojiti odabrane studentice, koje se istaknu svojim motivacijskim pismom i radom tijekom prakse, s uspješnim poslovnim ženama iz HUP-ove Baze poslovnih žena u program mentorstva, kako bi se mladim ženama pomoglo u planiranju karijere i prevladavanju određenih barijera pri stupanju na tržište rada. Program mentorstva bi trajao šest mjeseci, a predviđeno je najmanje deset sati zajedničkog rada i tri sastanka mentorice i studentice, s ciljem izrade plana zaposlenja i razvoja karijere s utvrđenim koracima i ciljevima.

PRISTUP PORTALU

Studenti kojii studiraju na sveučilišnom preddiplomskom studiju ili sveučilišnom diplomskom studiju, kao i poslijediplomandi koji studiraju na poslijediplomskom sveučilišnom studiju ili poslijediplomskom doktorskom studiju na Fakultetu prometnih znanosti mogu dobiti pristup portalu i objavljenim oglasima za praksu. Također, može pokazati interes za trgovačka društva odabirom do pet (5) tvrtki u kojima želi raditi praksu. Ove tvrtke zatim vide osobne podatke studenta/ice i datum iskaza interesa.

Mrežnom portalu Inicijative student/ica pristupa pomoću svog AAI@EduHR elektroničkog identiteta. Ako student/ica nema izrađen profil na mrežnom portalu, mora prvo popuniti elektronički obrazac za prijavu na Inicijativu za mlade (vidi Uputstva). Nakon što se podaci unesu, u sustav Inicijative, i isti potvrde od strane obrazovne institucije, student/ica će moći pristupiti svom profilu.

Unutar svog profila student/ica može vidjeti sve otvorene oglase za prakse za njegovo/zino polje studiranja te se putem portala može na iste prijavljivati izravno poslodavcu, koji nakon toga sam provodi selekciju među svim prijavljenim studentima i u konačnici bira studenta/icu kojeg/u će primiti na praksu.

KONTAKT OSOBE

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja vezanih za stručnu praksu i Inicijativu, možete se slobodno obratiti:

 • kontakt osobi na FPZ-u: doc. dr. sc. Vlatki Stupalo na e-mail: vlatka.stupalo@fpz.unizg.hr (pod Predmet: elektroničke pošte obvezno napisati HUP/EBRD Inicijativa privatnog sektora za mlade – Ime Prezime, JMBAG (npr. Predmet: HUP/EBRD Inicijativa privatnog sektora za mlade – Pero Perin 0135000123)).
 • HUP koordinatorici za Inicijativu privatnog sektora za mlade, gđi Vali Marszalek, na tel.: 01 4897 566 ili na e-mail: vali.marszalek@hup.hr.

Erasmus+ stručna praksa za studente

OPĆENITO

Razmjena studenata u svrhu stručne prakse na Sveučilištu u Zagrebu odvija se kroz program Erasmus+ od akademske godine 2014./15.

Stručna praksa može trajati najkraće 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci. Trajanje stručne prakse definira prihvatna institucija u dogovoru sa studentom. Studenti su na stručnoj praksi dužni odrađivati puno radno vrijeme (od 6 do 8 sati dnevno).

UPUTE ZA PRIJAVU I OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama:

 1. Ureda za međunarodnu suradnju i mobilnost FPZ-a: Erasmus+ stručna praksa za studente
 2. Sveučilišta u Zagrebu: Stručna praksa
 3. Agencije za mobilnost i programe Europske Unije: Erasmus+ Stručna praksa.

IAESTE Croatia

OPĆENITO

IAESTE Croatia je hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti. Punopravna je članica međunarodne asocijacije IAESTE koja djeluje pod načelnim okriljem UN-a.

Udruga IAESTE nudi studentima plaćenu praksu u inozemstvu.

UPUTE ZA PRIJAVU I OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE

Više informacija dostupno je na:

 1. službenoj mrežnoj stranici udruge: www.iaeste.hr
 2. facebook stranici udruge.
 3. mrežnim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju i mobilnost FPZ-a: IAESTE Croatia

Starter - projekt udruge eStudent

OPĆENITO

Cilj Starter projekta jest povezati proaktivne studente s programima zapošljavanja najboljih trgovačkih društava koji posluju u Hrvatskoj.

UPUTE ZA PRIJAVU I OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE

Više informacija dostupno je na službenoj mrežnoj stranici udruge: http://starter.estudent.hr

Studentska udruga AIESEC Hrvatska

Studentska udruga AIESEC Hrvatska, ogranak je međunarodne studentske organizacije koja djeluje u 124 države i teritorija, a u Hrvatskoj postoji od 1953. godine s područnim uredima u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Varaždinu.

AIESEC pruža studentima mogućnost odlaska na stručne (engl. Intern) i volonterske (engl. Volunteer) prakse. Uobičajeno trajanje stručne prakse je od 6 do 78 tjedana.

Napravite prvi korak i potražite praksu na mrežnoj stranici: www.aiesec.org

 • Search for an experience > Intern > .... ili
 • Search for an experience > Volunteer > ...

Za sva pitanja obratite im se direktno e-mailom na: aiesec.zagreb@gmail.com