Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o.

Sportska udruga FPZ

Naziv Udruge: Športska udruga Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Skraćeni naziv Udruge: SUFPZ
Sjedište Udruge: Vukelićeva 4, 10000 Zagreb

Predsjednik: dr. sc. Martina Mavrin Jeličić
Tajnik: izv. prof. dr. sc. Ivan Grgurević, dipl. ing.
Kontakt: ivan.grgurevic@fpz.unizg.hr

Športska udruga Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu Udruga) jest športska udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu, a djeluje kao neprofitna pravna osoba.
Udruga je osnovana radi organiziranja, promicanja, razvitka i unapređenja sveučilišnih/studentskih športskih aktivnosti (športa i športske rekreacije) svih studenata, nastavnika i djelatnika Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
Udruga sukladno ciljevima djeluje na području sporta i povezanih aktivnosti.

Djelatnosti Udruge jesu:

 • usklađuje aktivnosti svojih članova,
 • planiranje rada i razvitka sporta na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu,
 • organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja,
 • poduka i trening studenata profesora i djelatnika - odraslih osoba u rekreativne i/ili natjecateljske svrhe,
 • pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske, odnosno državne reprezentacije,
 • upravljanje sportskim objektima kojih je Udruga vlasnik ili korisnik,
 • poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada,
 • briga o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Udruge,
 • osiguravanje financijskih sredstava te trošenje financijskih sredstava u skladu s propisima zakonodavca,
 • ukupnom aktivnosti Udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom,
 • organiziranje i vođenje športskog natjecanja,
 • planiranje rada i razvitka sveučilišnog sporta te promicanje športa u cjelini,
 • organiziranje izleta i sličnih akcija i
 • promicanje športa među mladima.

Udrugu čini preko 700 studenata, nastavnika i djelatnika Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (5. siječnja 2021.).

Veslanje na Fakultetu prometnih znanosti