Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o.

Nastavni programi

Aktualna akademska godina 2022./2023.

Akademska godina počinje 01.10.2022. i traje do 30.09.2023. godine


Detaljni podaci o nastavnom planu i programu Fakulteta prometnih znanosti i ishodima učenja na predmetima:

https://www.isvu.hr/visokaucilista/hr/podaci/135/nastavniprogram