Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o.

Prijediplomski studij


Kandidati studija Aeronautike, preuzmite Prijavu za test sposobnosti

Proces prijave kandidata započinje prijavom preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojem se pristupa preko mrežne stranice www.postani-student.hr

Navedeno se odnosi i na kandidate koji su četverogodišnju srednju školu završili prije 2010. godine, s tim da oni nisu obavezni polagati ispite državne mature, ali ako ih polože, donose im dodatne bodove. Više o prijavama na studij (načinu, datumima, dokumentima i s odgovorima na sva Vaša pitanja) naći ćete na poveznici Agencije za znanost i visoko obrazovanje: https://www.studij.hr/sve-o-prijavama

Uvjeti upisa objavljeni su u Natječaju za upis studenata na 1. godinu prijediplomskih, integriranih prijediplomskih i diplomskih te stručnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024.

Nakon što završi postupak odabira željenog učilišta i kandidat dobije upisni broj potrebno je upisati se (popuniti upisne obrasce i dostaviti ih Studentskoj službi Fakulteta).
Dobiveni upisni broj na ljetnom roku nije moguće koristiti prilikom upisa u jesenskom upisnom roku.

U slučaju da upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom roku, pristupnici koji nisu ostvarili pravo upisa na neko visoko učilište moći će se prijaviti za jesenski razredbeni postupak, također korištenjem NISpVU sustava. Sve termine prijava potrebno je pratiti preko internetskih stranica www.postani-student.hr, a bit će objavljene i na mrežnim stranicama Fakulteta prometnih znanosti (www.fpz.unizg.hr)

Kandidatu koji potvrdi namjeru upisa, a iz neopravdanih razloga upis ne realizira, Fakultet ostavlja mogućnost naplate oportunitetnih troškova u iznosu jedne godišnje školarine (1.114,87 € / 8.400,00 kn).

Pobliže o svakom studijskom programu Fakulteta, odnosno o specifičnostima prijave, načinu bodovanja, preduvjetima i upisu pronaći ćete „klikom“ na odabrani studij:

 • PROMET
 • INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI I LOGISTIKA
 • AERONAUTIKA
  • Civilni pilot
  • Vojni pilot
  • Kontrola letenja

PROMET

Studij je moguće upisati u statusu redovitog ili izvanrednog studenta.

Rang lista sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi                          do 400 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Matematika (B razina)                          do 400 bodova
  • Fizika*                          do 200 bodova
   *Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
 3. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
  • osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim natjecanjima iz predmeta: matematika, fizika ili iz prometne struke
   IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
  • Napomena: učenici koji ostvaruju pravo izravnog upisa moraju imati položenu ili priznatu državnu maturu.

Konačna objava rezultata za ljetni rok je 19. srpnja 2023. iza 15:00 sati, odnosno za jesenski rok: 18. rujna 2023.
Upisi za ljetni rok: 24., 25. i 26. srpnja 2023.,
odnosno za jesenski rok: 20. i 21. rujna 2023.

Prilikom upisa kandidat prilaže:

 1. Domovnicu (neovjerena fotokopija uz original na uvid)
 2. Rodni list (neovjerena fotokopija uz original na uvid)
 3. Jednu fotografiju 4x6 cm
 4. Potvrdu o uplati troškova upisnine u iznosu od 50,00 € / 350,00 kn (primjer uplatnice s potrebnim podacima nalazi se u prilogu na kraju ove stranice)
 5. Original svjedodžbe o završenom školovanju (na uvid) + kopiju svjedodžbe (ostaje na Fakultetu; ne treba ovjeravati) Kandidati koji do upisa neće imati svjedodžbu, trebaju ju dostaviti najkasnije do uvodnog predavanja.
 6. Potvrdu o prebivalištu (kandidati čije je prebivalište izvan Grada Zagreba i Zagrebačke županije)
 7. Presliku osobne iskaznice – obje strane (kandidati čije je prebivalište u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji)
 8. Ispunjen i ispisan UPISNI LIST (na dnu stranice)
 9. Ispunjen i ispisan obrazac za Odabir izbornog kolegija (na dnu stranice)
 10. Ispunjen i potpisan obrazac PRIVOLA
 11. Izvanredni studenti i redoviti studenti koji u akademskoj godini 2023./2024. ne upisuju prvi puta 1. godinu studija – prilažu dokaz o uplati troškova školarine koja iznosi 1.114,87 € / 8.400,00 kn, a plativa je u 2 obroka (polovica iznosa prilikom upisa, druga polovica do 1. ožujka 2023. godine
 12. Studenti koji u akademskog godini 2023./2024. ne upisuju 1. godinu prvi puta u statusu redovitog studenta, kod upisa dužni su priložiti ISPISNICU i POTVRDU o broju potrošenih semestara u statusu redovitog studenta sa fakulteta s kojeg dolaze.
 13. Pristupnici s tjelesnim oštećenjem 60 % i većim trebaju priložiti potvrdu kojom dokazuju stupanj invaliditeta izdanu od strane nadležne institucije.

 

INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI I LOGISTIKA

Studij je moguće upisati u statusu redovitog ili izvanrednog studenta.

Rang lista sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi                           do 400 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Matematika (B razina)                                     do 400 bodova
  • Fizika*                                                                do 200 bodova
   *Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
 1. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
  • osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim natjecanjima iz predmeta: matematika, fizika ili iz prometne struke
   IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
  • Napomena: učenici koji ostvaruju pravo izravnog upisa moraju imati položenu ili priznatu državnu maturu.

Konačna objava rezultata za ljetni rok je 19. srpnja 2023. iza 15:00 sati, odnosno za jesenski rok: 18. rujna 2023.
Upisi za ljetni rok: 24., 25. i 26. srpnja 2023.,
odnosno za jesenski rok: 20. i 21. rujna 2023.

Prilikom upisa kandidat prilaže:

 1. Domovnicu (neovjerena fotokopija uz original na uvid)
 2. Rodni list (neovjerena fotokopija uz original na uvid)
 3. Fotografija 4x6 cm (zalijepljena na UPISNI LIST)
 4. Potvrdu o uplati troškova upisnine u iznosu od 50 € (primjer uplatnice s potrebnim podacima nalazi se u prilogu na kraju ove stranice)
 5. Original svjedodžbe o završenom školovanju (na uvid) + kopiju svjedodžbe (ostaje na Fakultetu; ne treba ovjeravati) Kandidati koji do upisa neće imati svjedodžbu, trebaju ju dostaviti najkasnije do uvodnog predavanja.
 6. Potvrdu o prebivalištu (kandidati čije je prebivalište izvan Grada Zagreba i Zagrebačke županije)
 7. Presliku osobne iskaznice – obje strane (kandidati čije je prebivalište u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji)
 8. Ispunjen i ispisan UPISNI LIST (https://www.fpz.unizg.hr/file/a8e65143a35407898d53826bc580dde8.docm)
 9. Ispunjen i ispisan obrazac za Odabir izbornog kolegija (popunjavaju ga samo studenti studija PROMET I INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI I LOGISTIKA: https://www.fpz.unizg.hr/file/86285dd7038c4ad38c7b15e3d2a06142.docm)
 10. Ispunjen i potpisan obrazac PRIVOLA (https://www.fpz.unizg.hr/file/937e082d435f5fb4e63aa387b6feb128.pdf)
 11. Kandidati koji po prvi puta upisuju prvu godinu prijediplomskog studija ili su do sada samo jednom promijenili izabrani studij, ne plaćaju participaciju u troškovima studija. Kandidati koji su već jednom iskoristili pravo promjene izabranog studija u RH i izvanredni studenti plaćaju troškove participacije u iznosu od 1.114,87 € (školarina je plativa u 2 obroka; polovica prilikom upisa, druga polovica do 1 ožujka 2024. godine)
 12. Studenti koji u akademskoj godini 2023./2024. ne upisuju 1. godinu prvi puta u statusu redovitog studenta, kod upisa dužni su priložiti ISPISNICU i POTVRDU o broju potrošenih semestara u statusu redovitog studenta s visokog učilišta s kojeg dolaze.
 13. Pristupnici s tjelesnim oštećenjem 60 % i većim, trebaju priložiti potvrdu kojom dokazuju stupanj invaliditeta izdanu od strane nadležne institucije
 14. Kandidati koji su ostvarili pravo upisa na temelju Natječaja propisanih statusa iz Domovinskog rata trebaju priložiti potvrdu kojom dokazuju navedeno izdanu od strane nadležne institucije.

 

AERONAUTIKA

Fakultet prometnih znanosti je dobio dopusnicu za izvođenje novog sveučilišnog prijediplomskog studijskog programa Aeronautika (smjerovi Pilot; Upravljanje zračnim prometom) od akademske godine 2023./2024. Novi studij zamjenjuje postojeći studij o čemu možete više saznati na poveznici. Novi sveučilišni prijediplomski studijski program Aeronautika ima dva smjera i četiri usmjerenja:

 1. smjer Pilot
  - usmjerenje civilni pilot
  - usmjerenje vojni pilot
 2. smjer Upravljanje zračnim prometom
  - usmjerenje kontrola zračnog prometa
  - usmjerenje vojna kontrola zračnog prometa

Razredbeni postupak prijavljenih kandidata za upis na sveučilišni prijediplomski studij Aeronautika sastoji se od sljedećih kriterija:

  • Preduvjeti za upis na studij – eliminacijski kriterij
  • Ocjene iz srednje škole
  • Obvezni dio mature
  • Izborni dio mature – nije obvezan kriterij

  NAPOMENA 1: kandidati koji prijavljuju studij Aeronautika (sva usmjerenja) trebaju se, osim prijave putem aplikacije Postani student, ujedno prijaviti i za Usmeni ispit iz engleskog jezika putem obrasca Prijava za test sposobnosti dostupnom na mrežnim stranicama Fakulteta https://www.fpz.unizg.hr/web/upisi/prijediplomski-studij) i o vlastitom trošku. Usmeni ispit provjere znanja engleskog jezika se provodi prije upisa na studij prema prijavama kandidata i objavljenom rasporedu. Provjeru provode profesori engleskog jezika na Zavodu za aeronautiku koji su specijalizirani za područje radio-telefonske komunikacije. Cilj ove usmene provjere je da se, uz jezičnu kompetenciju, dodatno ispitaju sposobnosti razumijevanja, kao i govorne sposobnosti kandidata s obzirom na važnost govorne komunikacije u zrakoplovstvu. Uz popunjenu prijavu treba priložiti i dokaz o uplati troškova dodatne provjere ZVS u iznosu od 19,91 € / 150,00 kuna, koji se uplaćuje na IBAN račun Fakulteta: HR6823600001101425998, s naznakom "za dodatnu provjeru znanja engleskog jezika" te poslati elektroničkom poštom na adresu referada@fpz.unizg.hr.

  NAPOMENA 2: Lista važećih zrakoplovno-medicinskih centara (AeMC) kontinuirano se obnavlja na web stranicama HACZ: https://www.ccaa.hr/file/1636d8b2c9ab6db4ed9ce13af906314a3f62.

  Napomena: za popunjavanje obrazaca Odabir izbornog kolegija potrebno je nakon otvaranja dokumenta načiniti sljedeće (odabrati OPTIONS->enable this content->OK)
  Naziv dokumenta Datum objave

  Upisi studenta koji će u akademskoj godini 2023./2024. upisivati:

  • 2. godinu preddiplomskog studija
  • ponavljanje 1. godine s kolegijima iz 2. godine
  • ponavljanje 2. godine s kolegijima iz 3. godine studija (pratiti obavijest i pod UPISI -> Preddiplomski -> 3. godina)

  obavljat će se u sljedećim terminima:

  • od 10. do 26. srpnja 2023. (za redovite i izvanredne studente koji su ispunili uvjete za upis 2. godine studija i studente koji neće ništa polagati u rujanskom ispitnom roku)
  • od 24. kolovoza do 26. rujna 2023.

  Upisni obrasci dostupni na Merlinu

  Prijave na interni natječaj za izbor smjera preddiplomskog studija PROMET (smjerovi: Cestovni, Gradski, Informacijsko-komunikacijski, Poštanski, Vodni, Zračni i Željeznički) i preddiplomskog studija ITS I LOGISTIKA (smjerovi: Inteligentni Transportni Sustavi i Logistika) putem sustava Merlin do 7. srpnja 2023. godine (https://moodle.srce.hr/2020-2021/course/view.php?id=79989)
  Prijavi se može priložiti ugovor ili potvrda stipenditora/kreditora, ukoliko on ima poseban zahtjev za upis određenog smjera putem studentske službe fakulteta.
  Student popunjava anketu za odabir smjera studija koja predstavlja prijavu na interni natječaj prema prioritetu izbora smjera. Prvi izbor označava najviši prioritet.

  Obvezu izbora smjera imaju svi studenti koji u ak. godini 2023./2024. prvi puta upisuju kolegije treće godine studija. Studenti koji su u akademskoj godini 2022./2023. upisali predmete određenog smjera studija u statusu ponovljenog upisa druge godine studija, ne trebaju se prijavljivati na interni natječaj za izbor smjera.

  Ako je broj prijavljenih studenata veći od upisne kvote smjera primjenjuju se sljedeći kriteriji za razvrstavanje studenata:

  1. Rang lista formira se temeljem prosjeka ocjena i ECTS bodova uključujući i godine studija. Podaci se uzimaju iz Informacijskog sustava visokog učilišta (ISVU)
  2. Odgovarajuća potvrda stipenditora/kreditora da stipendist upiše određeni smjer
  3. Završena odgovarajuća srednja škola
   Razvrstavanje studenata po smjerovima obavlja Povjerenstvo za provedbu upisa studenata uz konzultacije s voditeljima smjerova na temelju zaprimljenih prijava i kriterija.
   U slučaju da se studentu ne može ispuniti odabir smjera pod A, svrstat će se u smjer koje je izabrao pod B, a ako i to ne može, svrstat će se pod C.

  Upisi studenta koji će u akademskoj godini 2023./2024. upisivati:

  • određeni smjer 3. godine preddiplomskih studija.
  • ponavljanje druge godine studija s predmetima treće godine studija

  obavljat će se u sljedećim terminima:

  • od 10. do 26. srpnja 2023. (Studenti koji su u akademskoj godini 2022./2023. upisali predmete određenog smjera studija u statusu ponovljenog upisa druge godine studija i koji neće ništa polagati u rujanskom ispitnom roku)
  • od 24. kolovoza do 26. rujna 2023.

  Upisni obrasci dostupni su na Merlinu