Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja ZIRP 2023 Centar za promet i logistiku d.o.o.

Prijediplomski studij


Proces prijave kandidata započinje prijavom preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojem se pristupa preko mrežne stranice www.postani-student.hr

Navedeno se odnosi i na kandidate koji su četverogodišnju srednju školu završili prije 2010. godine, s tim da oni nisu obavezni polagati ispite državne mature, ali ako ih polože, donose im dodatne bodove. Više o prijavama na studij (načinu, datumima, dokumentima i s odgovorima na sva Vaša pitanja) naći ćete na poveznici Agencije za znanost i visoko obrazovanje: https://www.studij.hr/sve-o-prijavama

Uvjeti upisa objavljeni su u Natječaju za upis studenata na 1. godinu prijediplomskih, integriranih prijediplomskih i diplomskih te stručnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024.

Nakon što završi postupak odabira željenog učilišta i kandidat dobije upisni broj potrebno je upisati se (popuniti upisne obrasce i dostaviti ih Studentskoj službi Fakulteta).
Dobiveni upisni broj na ljetnom roku nije moguće koristiti prilikom upisa u jesenskom upisnom roku.

U slučaju da upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom roku, pristupnici koji nisu ostvarili pravo upisa na neko visoko učilište moći će se prijaviti za jesenski razredbeni postupak, također korištenjem NISpVU sustava. Sve termine prijava potrebno je pratiti preko internetskih stranica www.postani-student.hr, a bit će objavljene i na mrežnim stranicama Fakulteta prometnih znanosti (www.fpz.unizg.hr)

Kandidatu koji potvrdi namjeru upisa, a iz neopravdanih razloga upis ne realizira, Fakultet ostavlja mogućnost naplate oportunitetnih troškova u iznosu jedne godišnje školarine (1.114,87 € / 8.400,00 kn).

Pobliže o svakom studijskom programu Fakulteta, odnosno o specifičnostima prijave, načinu bodovanja, preduvjetima i upisu pronaći ćete „klikom“ na odabrani studij:

 • PROMET
 • INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI I LOGISTIKA
 • AERONAUTIKA
  • Civilni pilot
  • Vojni pilot
  • Kontrola letenja

PROMET

Studij je moguće prijaviti u statusu redovitog ili izvanrednog studenta.

Rang lista sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi                           do 400 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Matematika (B razina)                                     do 400 bodova
  • Fizika*                                                                do 200 bodova
   *Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
 3. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
  • osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim natjecanjima iz predmeta: matematika, fizika ili iz prometne struke
   IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
  • Napomena: učenici koji ostvaruju pravo izravnog upisa moraju imati položenu ili priznatu državnu maturu.

Konačna objava rezultata za ljetni rok je 19. srpnja 2023. iza 15:00 sati, odnosno za jesenski rok: 18. rujna 2023.
Upisi za ljetni rok: 24., 25. i 26. srpnja 2023.,
odnosno za jesenski rok: 20. i 21. rujna 2023.

Prilikom upisa kandidat prilaže:

 1. Domovnicu (neovjerena fotokopija uz original na uvid)
 2. Rodni list (neovjerena fotokopija uz original na uvid)
 3. Jednu fotografiju 4x6 cm
 4. Potvrdu o uplati troškova upisnine u iznosu od 46.45 € / 350 kn (primjer uplatnice s potrebnim podacima nalazi se u prilogu na kraju ove stranice)
 5. Original svjedodžbe o završenom školovanju (na uvid) + kopiju svjedodžbe (ostaje na Fakultetu; ne treba ovjeravati) Kandidati koji do upisa neće imati svjedodžbu, trebaju ju dostaviti najkasnije do uvodnog predavanja.
 6. Potvrdu o prebivalištu (kandidati čije je prebivalište izvan Grada Zagreba i Zagrebačke županije)
 7. Presliku osobne iskaznice – obje strane (kandidati čije je prebivalište u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji)
 8. Ispunjen i ispisan UPISNI LIST (Upisni list nalazi se u prilogu na dnu stranice)
 9. Ispunjen i ispisan obrazac za Odabir izbornog kolegija (nalazi se u prilogu na dnu stranice, a popunjavaju ga samo studenti studija PROMET I INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI I LOGISTIKA)
 10. Ispunjen i potpisan obrazac PRIVOLA
 11. Izvanredni studenti i redoviti studenti koji u akademskoj godini 2023./2024. ne upisuju prvi puta 1. godinu studija – prilažu dokaz o uplati troškova školarine koja iznosi 1.114,87 € / 8.400,00 kn, a plativa je u 2 obroka (polovica iznosa prilikom upisa, druga polovica do 1. ožujka 2023. godine
 12. Studenti koji u akademskog godini 2023./2024. ne upisuju 1. godinu prvi puta u statusu redovitog studenta, kod upisa dužni su priložiti ISPISNICU i POTVRDU o broju potrošenih semestara u statusu redovitog studenta sa fakulteta s kojeg dolaze.
 13. Pristupnici s tjelesnim oštećenjem 60 % i većim trebaju priložiti potvrdu kojom dokazuju stupanj invaliditeta izdanu od strane nadležne institucije.

 

INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI I LOGISTIKA

Studij je moguće prijaviti u statusu redovitog ili izvanrednog studenta.

Rang lista sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi                           do 400 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Matematika (B razina)                                     do 400 bodova
  • Fizika*                                                                do 200 bodova
   *Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
 1. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
  • osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim natjecanjima iz predmeta: matematika, fizika ili iz prometne struke
   IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
  • Napomena: učenici koji ostvaruju pravo izravnog upisa moraju imati položenu ili priznatu državnu maturu.

Konačna objava rezultata za ljetni rok je 19. srpnja 2023. iza 15:00 sati, odnosno za jesenski rok: 18. rujna 2023.
Upisi za ljetni rok: 24., 25. i 26. srpnja 2023.,
odnosno za jesenski rok: 20. i 21. rujna 2023.

Prilikom upisa kandidat prilaže:

 1. Domovnicu (neovjerena fotokopija uz original na uvid)
 2. Rodni list (neovjerena fotokopija uz original na uvid)
 3. Jednu fotografiju 4x6 cm
 4. Potvrdu o uplati troškova upisnine u iznosu od 46.45 € / 350 kn (primjer uplatnice s potrebnim podacima nalazi se u prilogu na kraju ove stranice)
 5. Original svjedodžbe o završenom školovanju (na uvid) + kopiju svjedodžbe (ostaje na Fakultetu; ne treba ovjeravati) Kandidati koji do upisa neće imati svjedodžbu, trebaju ju dostaviti najkasnije do uvodnog predavanja.
 6. Potvrdu o prebivalištu (kandidati čije je prebivalište izvan Grada Zagreba i Zagrebačke županije)
 7. Presliku osobne iskaznice – obje strane (kandidati čije je prebivalište u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji)
 8. Ispunjen i ispisan UPISNI LIST (Upisni list nalazi se u prilogu na dnu stranice)
 9. Ispunjen i ispisan obrazac za Odabir izbornog kolegija (nalazi se u prilogu na dnu stranice, a popunjavaju ga samo studenti studija PROMET I INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI I LOGISTIKA)
 10. Ispunjen i potpisan obrazac PRIVOLA
 11. Izvanredni studenti i redoviti studenti koji u akademskoj godini 2023./2024. ne upisuju prvi puta 1. godinu studija – prilažu dokaz o uplati troškova školarine koja iznosi 1.114,87 € / 8.400,00 kn, a plativa je u 2 obroka (polovica iznosa prilikom upisa, druga polovica do 1. ožujka 2023. godine
 12. Studenti koji u akademskog godini 2023./2024. ne upisuju 1. godinu prvi puta u statusu redovitog studenta, kod upisa dužni su priložiti ISPISNICU i POTVRDU o broju potrošenih semestara u statusu redovitog studenta sa fakulteta s kojeg dolaze.
 13. Pristupnici s tjelesnim oštećenjem 60 % i većim trebaju priložiti potvrdu kojom dokazuju stupanj invaliditeta izdanu od strane nadležne institucije.

 

AERONAUTIKA

 1. modul: Civilni pilot, Vojni pilot ili Kontrola letenja – redoviti studij

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studij Aeronautike (sva tri modula) u statusu REDOVITOG studenta, sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi                                        do 400 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Matematika (A razina)                                                  do 300 bodova
  • Engleski jezik                                                               do 200 bodova
  • Fizika*                                                                          do 100 bodova
   *Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
 3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti* koje su ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS
  • zdravstveni kriterij
  • usmeni ispit iz Engleskog jezika
 4. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
  • osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj iz predmeta Matematika ili Fizika
   IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)

Više o provjeri posebnih sposobnosti, odnosno o eliminatornim uvjetima upisa na redoviti studij Aeronautika:

Kandidati koji prijavljuju studij Aeronautika (svi moduli) trebaju se, osim prijave putem aplikacije „Postani student“ , paralelno prijaviti i za:

 1. usmenu provjeru engleskog jezika
 2. Inicijalni liječnički pregled za studij koji upisuju

Usmena provjera znanja engleskog jezika provodi se prema rasporedu koji objavljuje Fakultet temeljem pristiglih prijava. (Obrazac Prijave za test sposobnosti dostupan je na dnu stranice.) Provjeru provode profesori engleskog jezika sa Zavoda za aeronautiku koji su specijalizirani za područje radio-telefonske komunikacije. Cilj ove usmene provjere je da se uz jezičnu kompetenciju dodatno ispitaju sposobnosti razumijevanja, kao i govorne sposobnosti kandidata.

Liječnički pregled za civilne pilote i kontrolore letenja obavlja se o vlastitom trošku u jednom od ovlaštenih (zrakoplovno-medicinskih) centara za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja.

Lista važećih zrakoplovno-medicinskih centara (AeMC) kontinuirano se obnavlja na web  stranicama HACZ (http://www.ccaa.hr/hrvatski/medicinski-centri_75/).

Po obavljenom liječničkom pregledu dobije se svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti koju je potrebno je dostaviti najkasnije do 23. lipnja 2023. godine, odnosno za jesenski rok do 4. rujna 2023.

Kandidati zainteresirani za upis na modul vojni pilot prijavljuju studij i preko projekta Kadet kojeg vodi Ministarstvo obrane RH  https://www.morh.hr/kadeti-piloti-at/ te s njima dogovaraju termin liječničkog pregleda, dok za provjeru engleskog jezika trebaju popuniti Prijavu za test sposobnosti (obrazac dostupan na dnu stranice).

Uz obrazac "Prijava za test sposobnosti" potrebno je priložiti i dokaz uplate troškova dodatne provjere u iznosu od 19,91 € / 150,00 kn  i zajedno, e-poštom poslati na adresu: referada@fpz.unizg.hr  najkasnije do 1. lipnja 2023.

Primjer uplatnice s potrebnim podacima nalazi se u prilogu na kraju stranice.

VAŽNI DATUMI (STUDIJ AERONAUTIKA):

 • prijave za provjeru engleskog jezika – do 1. lipnja 2023.
 • svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti – dostaviti ju do 23. lipnja 2023.
 • provjera znanja engleskog jezika: 5., 6. i 30. lipnja 2023. prema rasporedu objavljenom na mrežnoj stranici Fakulteta.
 • unos rezultata u NiSpVU: do 7. srpnja 2023.
 • eventualne žalbe: moguće je uputiti putem e-pošte (referada@fpz.unizg.hr) do 10. srpnja 2023.
 • unos konačnih ispravaka: 11. srpnja 2023. do 12:00 sati
Napomena: za popunjavanje obrazaca Odabir izbornog kolegija potrebno je nakon otvaranja dokumenta načiniti sljedeće (odabrati OPTIONS->enable this content->OK)
Naziv dokumenta Datum objave

Upisi studenta koji će u akademskoj godini 2023./2024. upisivati:

 • 2. godinu preddiplomskog studija
 • ponavljanje 1. godine s kolegijima iz 2. godine
 • ponavljanje 2. godine s kolegijima iz 3. godine studija (pratiti obavijest i pod UPISI -> Preddiplomski -> 3. godina)

obavljat će se u sljedećim terminima:

 • od 10. do 26. srpnja 2023. (za redovite i izvanredne studente koji su ispunili uvjete za upis 2. godine studija i studente koji neće ništa polagati u rujanskom ispitnom roku)
 • od 24. kolovoza do 26. rujna 2023.

Upisni obrasci dostupni na Merlinu

Prijave na interni natječaj za izbor smjera preddiplomskog studija PROMET (smjerovi: Cestovni, Gradski, Informacijsko-komunikacijski, Poštanski, Vodni, Zračni i Željeznički) i preddiplomskog studija ITS I LOGISTIKA (smjerovi: Inteligentni Transportni Sustavi i Logistika) putem sustava Merlin do 7. srpnja 2023. godine (https://moodle.srce.hr/2020-2021/course/view.php?id=79989)
Prijavi se može priložiti ugovor ili potvrda stipenditora/kreditora, ukoliko on ima poseban zahtjev za upis određenog smjera putem studentske službe fakulteta.
Student popunjava anketu za odabir smjera studija koja predstavlja prijavu na interni natječaj prema prioritetu izbora smjera. Prvi izbor označava najviši prioritet.

Obvezu izbora smjera imaju svi studenti koji u ak. godini 2023./2024. prvi puta upisuju kolegije treće godine studija. Studenti koji su u akademskoj godini 2022./2023. upisali predmete određenog smjera studija u statusu ponovljenog upisa druge godine studija, ne trebaju se prijavljivati na interni natječaj za izbor smjera.

Ako je broj prijavljenih studenata veći od upisne kvote smjera primjenjuju se sljedeći kriteriji za razvrstavanje studenata:

 1. Rang lista formira se temeljem prosjeka ocjena i ECTS bodova uključujući i godine studija. Podaci se uzimaju iz Informacijskog sustava visokog učilišta (ISVU)
 2. Odgovarajuća potvrda stipenditora/kreditora da stipendist upiše određeni smjer
 3. Završena odgovarajuća srednja škola
  Razvrstavanje studenata po smjerovima obavlja Povjerenstvo za provedbu upisa studenata uz konzultacije s voditeljima smjerova na temelju zaprimljenih prijava i kriterija.
  U slučaju da se studentu ne može ispuniti odabir smjera pod A, svrstat će se u smjer koje je izabrao pod B, a ako i to ne može, svrstat će se pod C.

Upisi studenta koji će u akademskoj godini 2023./2024. upisivati:

 • određeni smjer 3. godine preddiplomskih studija.
 • ponavljanje druge godine studija s predmetima treće godine studija

obavljat će se u sljedećim terminima:

 • od 10. do 26. srpnja 2023. (Studenti koji su u akademskoj godini 2022./2023. upisali predmete određenog smjera studija u statusu ponovljenog upisa druge godine studija i koji neće ništa polagati u rujanskom ispitnom roku)
 • od 24. kolovoza do 26. rujna 2023.

Upisni obrasci dostupni su na Merlinu