Upis preko Studomata

Akademsku godinu 2018./2019. moći će upisivati sami studenti preko STUDOMATA prema uputama u nastavku.

 1. Redoviti studenti sami mogu obaviti upis sljedećih godina studija:
  • ponavljanje 1. godine preddiplomskog studija s kolegijima druge godine,
  • 2. godina preddiplomskog studija i ponavljanje 2. godine s kolegijima treće (samo ako se nalaze na popisu odobrenog odabira smjera koji će biti objavljen nakon 18. srpnja 2018.)
  • 3. godina preddiplomskog (samo ako se nalaze na popisu odobrenog odabira smjera koji će biti objavljen nakon 18. srpnja 2018.) i ponavljanje 3. godine preddiplomskog studija,
  • 2. godina diplomskog studija.
 2. Izvanredni studenti sami mogu obaviti upis godine ako redovito napreduju kroz studij tj. svake godine upisuju višu godinu studija.
 3. Redoviti i izvanredni studenti koji se ne mogu upisati sami preko STUDOMATA i dužni su se na upis javiti u studentsku službu u definiranim terminima, koji su objavljeni na stranicama pod UPISI 2018 su:
  • studenti 1. godine diplomskog studija (zbog formiranja rang listi),
  • studenti koji su podnijeli zamolbe za promjenu studija ili smjera studija
  • studenti koji mijenjaju status studenta (redoviti/izvanredni) na zahtjev ili zbog trećeg upisa kolegija,
  • studenti kojima nisu evidentirani svi položni ispiti u ISVU-u,
  • studenti koji su imali upisano mirovanje studija,
  • ostali studenti koji imaju specifične zahtjeve vezane uz upise.

Upisi preko STUDOMATA provode na sljedeći način:

Koristiti UPUTE ZA KORIŠTENJE MODULA UPIS GODINE dostupne na stranici: https://wiki.srce.hr/display/TUT/Izbornik+Upis+godine. (Napomena: neki izgledi stranica su malo izmijenjeni u odnosu na dostupne Upute, koje su izrađene 2005.)

 1. Studenti koji upisuju višu godinu studija mogu upisati oba semestra u istom danu do 14. rujna 2018.
 2. Studenti koji upisuju ponavljanje godine s kolegijima više godine (parcijalni upis) posebno upisuju ljetni, posebno zimski semestar (u istom danu ne mogu se upisati oba semestra).

Kolegije pojedinog semestra moguće je upisati u periodima kako slijedi:

Opis vrste dana Rbr. sem. Datum od Datum do
Upis predmeta iz više nastavne godine (za sljedeću ak. god.) 1 (zimski) 2018-07-12 2018-09-14
Upis predmeta iz više nastavne godine (za sljedeću ak. god.) 2 (ljetni) 2018-09-15 2018-09-23 1. Pravila upisa bodova definirana su u napredovanju kroz studij (https://www.fpz.unizg.hr/web/upisi/napredovanje-kroz-studij)
 2. Studenti upisuju sve nepoložene kolegije i kolegije više godine studija do maksimalnog broja bodova.
 3. Studenti upisuje maksimalno 60 ECTS-a (ovisno o kombinaciji predmeta to može iznimno biti 61 ili 59) po godini.
 4. Iznimno od točke 3. studenti koji imaju uvjet upisa više godine studija (tj. iz prethodne ak. godine preostalo im je maksimalno 10 ECTS-a) upisuju više od 60 ECTS-a ali ne više od 70 ECTS-a (studenti koji upisuju 2. godinu diplomskog studija imaju drugačije pravilo https://www.fpz.unizg.hr/web/upisi/diplomski-studij).
 5. Studenti koji imaju treći upis kolegija obavezno se moraju javiti u studentsku službu na upis godine.
 6. Popisi izbornih kolegija po godinama studija i smjerovima za akademsku godinu 2018./2019., te pravila upisa izbornih kolegija nalaze se na stranicama Fakulteta pod UPISI 2018.


Pravila o preduvjetima za upis određenih kolegija su sljedeća:

 1. Studenti 2. godine studija:
  • ne mogu upisati kolegije koji imaju u nazivu oznaku ''II'' ako nemaju upisane i kolegije s oznakom ''I'' u nazivu
 2. Studenti studija Aeronautika:
  • ne mogu upisati kolegij Aerodromski simulator ako nemaju upisane kolegije Radio-telefonska komunikacija I i Teorija kontrole zračnog prometa I
  • ne mogu upisati kolegij Oblasni simulator ako nemaju upisane kolegije Radio-telefonska komunikacija II i Teorija kontrole zračnog prometa II
  • ne mogu upisati kolegij Prilazni simulator ako nemaju upisan kolegij Radio-telefonska komunikacija III
 3. Studenti smjera Logistika:
  • ne mogu upisati kolegij Upravljanje zalihama ako nemaju upisan kolegij Planiranje logističkih procesa
 4. Studenti koji upisuju ponavljanje godine s kolegijima više godine studija trebaju pogledati raspored sati objavljen na stranici Fakulteta, kako im se upisani kolegiji ne bi preklapali. (Iz dosadašnjeg iskustva s određenim izbornim kolegijima, vezanim uz broj prijavljenih studenata, za neke kolegije nije planirana nastava rasporedom predavanja. Ako broj prijavljenih studenta na tom kolegiju bude dovoljan nastava će naknadno biti planirana).

Obveze studenta nakon obavljenog upisa preko studomata

 1. Kako bi se potvrdio upis u ISVU sustavu koji mora provesti studentska služba, nakon upisa oba semestra preko studomata, studenti su dužni u studentsku službu donijeti ili imati:
  • popunjene obrasce (upisni list, upis izbornog kolegija i upis predmeta u akademskoj godini)
  • indeks i uplatnicu za troškove upisa i troškove školarine (primjeri za popunjavanje uplatnica nalaze se na poveznici Uplatnica - više godine.
  • dokaz o obavljenom sistematskom pregledu (samo studenti koji upisuju 2. godinu preddiplomskog studija)
  • dokaz (pečat na posljednjoj stranici indeksa) da su vratili sve posuđene knjige u Knjižnicu Fakulteta.


  Studenti su dužni prethodno navedeno predati u referadu najkasnije do 14. rujna 2018. (iznimno do 25. rujna 2018. studenti koji upisuju ponavljanje godine s predmetima više godine studija).
  Ugovor o studiranju studenti će potpisivati kod predavanja obrazaca u referadu.

  Važna napomena: Studentima koji ne dostave u referadu sve navedeno do definiranog datuma neće moći biti potvrđen upis akademske godine tj. neće biti upisani u akademsku godinu 2018./2019.
 2. Troškovi participacija školarina za redovite studente definirani su odlukom o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. (http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13919&sec=2254)
 3. Troškovi školarine za izvanredne studente iznose 140,00 kn za svaki upisani ECTS bod (ponovno upisani i novoupisani kolegiji).
 4. Nakon što studenska služba provjeri i potvrdi upis bit će izrađeni indeksi s upisanim kolegijima, koje će studenti moći preuzeti u studentskoj službi. Obavijest o preuzimanju indeksa bit će objavljena naknadno.
 5. Indeks studenti mogu preuzeti samo osobno.

Za sve dodatne upite studenti se mogu javiti na: ivan.grgurevic@fpz.hr.