Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o.

Upis preko Studomata

TKO MOŽE OBAVITI SAMOUPIS?

redoviti i izvanredni studenti koji upisuju :

 • ponavljanje 1. godine s kolegijima 2. godine,
 • 2. godinu preddiplomskog/diplomskog studija,
 • 3. godina preddiplomskog studija (nakon objave odobrenog smjera), kao i ponavljanje 2. godine s kolegijima 3. godine

TKO NE MOŽE OBAVITI SAMOUPIS?

 • studenti 1. godine preddiplomskog i diplomskog studija (zbog formiranja listi),
 • studenti koji su podnijeli zamolbu za promjenu studija ili smjera studija
 • studenti koji mijenjaju status (redovni/izvanredni) bilo na zahtjev, bilo zbog trećeg upisa predmeta
 • studenti koji su imali upisano mirovanje studija,
 • ostali specifični zahtjevi

Studenti koji ne mogu obaviti samoupis dužni su se javiti u studentsku službu sa potrebnom dokumentacijom čim im budu evidentirane sve ocjene u studomat, ali ne kasnije od 23. rujna 2021.

KAKO OBAVITI SAMOUPIS?

 1. Pravila upisa ECTS-a definirana su u Napredovanju kroz studij https://www.fpz.unizg.hr/web/upisi/napredovanje-kroz-studij
 2. Studenti upisuju sve nepoložene kolegije i kolegije iz više godine do maksimalnog broja, tj. do 60 ECTS-a (ovisno o kombinaciji predmeta, to eventualno može biti 59 ili 61 ECTS) po godini
 3. Iznimno od točke 2. studenti koji imaju uvjet upisa više godine tj. iz prethodne akademske godine ostalo im je maksimalno 10 ECTS-a upisuju više od 60 ECTS-a, ali ne više od 70 ECTS-a.
  (studenti 2. godine diplomskog studija upisuju se po drugačijem pravilu - https://www.fpz.unizg.hr/web/upisi/diplomski-studij).
 4. Redoviti studenti koji imaju treći upis kolegija obavezno se moraju javiti u studentsku službu na upis (zbog promjene studentskog statusa)
 5. Popis izbornih kolegija po godinama i studijima, te pravila upisa izbornih kolegija nalaze se na stranicama Fakulteta pod UPISI

Studenti koji upisuju višu godinu studija mogu upisati oba semestra u istom danu do 14. rujna 2021. Studenti koji upisuju ponavljanje godine s kolegijima iz više godine studija NE MOGU u istom danu upisati oba semestra, već posebno upisuju zimski, a posebno ljetni semestar.
*Studenti koji plaćaju školarinu, morat će nakon upisa kolegija zimskog semestra poslati na e-poštu: referada@fpz.unizg.hr, dokaz uplate prve rate školarine. Tek kad djelatnica studentske službe uplatu provede student će moći upisati kolegije ljetnog semestra.
Upis kolegija ZIMSKOG semestra – od 6. srpnja 2021. – 14. rujna 2021.
Upis kolegija LJETNOG semestra – od 15. rujna 2021. – 22. rujna 2021.

Studenti koji upisuju ponavljanje godine s kolegijima iz više godine studija dužni su pogledati raspored sati objavljen na stranici Fakulteta kako im se upisani kolegiji ne bi preklapali.

OBAVEZE STUDENTA NAKON SAMOUPISA:

Nakon upisa oba semestra, studenti su dužni putem e-pošte (referada@fpz.unizg.hr)

 • popunjene obrasce (Upisni list, Upis izbornog kolegija, Upis predmeta u ak.god. , Privola i Ugovor o studiranju)
 • uplatnicu(-e) za troškove upisnine i po potrebi školarine
 • potvrdu o prebivalištu (studenti sa prebivalištem izvan Grada Zagreba i Zagrebačke županije radi reguliranja prava na X-ici)